Fundația pentru formare profesională și Învățământ Preuniversitar -Viitor

Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat A.N.C.

Noutăti

UN NOU SERVICIU IN PORTOFOLIU!

CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN OCUPAȚIA INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE

   DESCRIERE:

Programul de evaluare INSTALATOR ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ ŞI GAZE reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care puteți obține o calificare în condițiile în care aveți experiență în domeniu dar nu dețineți un certificat care sa ateste acest lucru, fără a fi necesară parcurgerea unui curs de formare profesională.

Programul este autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și avizat de către Comitetul Sectorial din Construcții, România

   CUI SE ADRESEAZĂ:

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:

- doresc să obţină o calificare în domeniu;

- dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meserie) dar nu pot face dovada calificării;

- doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale;

- vizează obţinerea calităţii de Instalator autorizat A.N.R.E 

   EXAMEN FINALIZAT CU:

Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări), recunoscut la nivel național şi internaţional.

Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, 

   METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE:

- Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice); 

- Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice); 

- Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).

   DURATA:

Procesul de evaluare poate dura între 3 și 30 de zile.

   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Formular înscriere - DESCARCĂ 

Copie carte de identitate

Copie certificat de naștere

Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)

Copie act de studii  

Actele pot fi transmise prin e-mail la adresa evaluare@calificat.ro sau pot fi depuse la Secretariatul Fundația F.P.I.P.-Viitor din Braşov. 

Detalii

CENTRUL DE EVALUARE Fundatia FPIP VIITOR - EXAMENE DE CALIFICARE IN BRASOV

Evaluarea competentelor profesionale reprezinta o modalitate rapida de recunoastere si certificare a competentelor profesionale dobandite la locul de munca, prin studiu individual sau alte cai nonformale / informale, fiind recomandata tuturor persoanelor care stiu o meserie dar nu detin dovada calificarii (certificat de absolvire / certificat de calificare / certificat de competente).

Evaluarea consta in testarea cunostintelor teoretice (examen scris si oral) si a deprinderilor practice (observare in conditii reale de munca, simulari sau demonstratii, proiecte, portofoliu), reprezentand alternativa cursurilor de formare profesionala.

Lista tuturor calificarilor/ocupatiilor pentru care Centrul de evaluare si certificare a competentelor profesionale din cadrul Fundatiei pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar - Viitor organizeaza evaluari.

Informatii utile

Pentru mai multe informatii acceseaza paginile noastre cu Intrebari si Raspunsuri si Programe de evaluare pentru a viziona toate programele de evaluare disponibile.

© 2018 CompetenteProfesionale.ro | Web design: Web Design Brasov