Fundația pentru formare profesională și Învățământ Preuniversitar -Viitor

Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat A.N.C.

DESPRE NOI

PREZENTARE

FUNDAŢIA PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR-VIITORCINE SUNTEM

Fundația FPIP–Viitor este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având Personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Organizația activează din 2005 în calitate de furnizor de formare profesională autorizat M.E.N., M.M.F.P.S. furnizând la nivel național, în conformitate cu acreditarea legală, peste 100 de cursuri de calificare, acoperind o gamă variată de domenii.

În 2015 a dobândit calitatea de  CENTRU DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE fiind autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificării (A.N.C.) să organizeze procese de evaluare care permit certificarea competențelor profesionale dobândite fie prin practicarea meseriei direct la locul de muncă, fie pe alte căi non-formale, fiind o alternativă a cursurilor de calificare.

Centrul de evaluare a fost înființat din necesitatea de a crește nivelul de calificare a personalului de pe piața muncii, de a valida cunoștințele dobândite în contexte non-formale, de a asigura o evaluare de calitate, corectă și eficientă a competențelor profesionale – prin crearea și implementarea unor programe de evaluare care să răspundă în mod concret necesităţilor persoanelor fizice şi companiilor solicitante în demersul acestora de a susţine calitatea, adaptabilitatea şi performanţa în desfăşurarea activităţii.

Prin experiența acumulată în cei peste 12 ani de activitate în domeniul formării profesionale a adulților, echipa F.P.I.P. în colaborare cu specialiști cu studii și experiență de muncă în domeniu, au conceput un set de instrumente operaționalizate care permit realizarea unei evaluări obiective si cu o acuratețe ridicată, oferind totodată garanția că persoana declarată competentă a demonstrate că deține cunoștințele și deprinderile necesare efectuării activităților de muncă la nivelul calitativ prevăzut în standardul ocupațional în baza căruia s-a efectuat evaluarea.

In scopul asigurării obiectivității procesului de evaluare, instrumentele de evaluare sunt anual revizuite și îmbunătățite fiind apoi validate de către experții A.N.C. Astfel, putem garanta că ele sunt consecvente în ceea ce privește interpretarea dovezilor de competență produse de candidat.

  CUI NE ADRESĂM:

            - persoanelor cu experiență de muncă care vizează obținerea unei calificări;
            - specialiștilor în resurse umane;
            - specialiștilor în formarea profesională a adulților;

  SERVICII:

            - Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
            - Auditul competențelor profesionale (Skills audit) și alte soluții în domeniul resurselor umane;
            - Informarea, consilierea și orientarea în domeniul formării profesionale;
            - Avizarea, apostilarea, traducerea și legalizarea certificatelor de competențe profesionale;

  PRINCIPII:

            - validitate,
            - credibilitate,
            - imparţialitate,
            - flexibilitate,
            - confidenţialitate,
            - simplitate.

  RESURSE & DOTĂRI:

Candidații beneficiază pentru evaluarea teoretică de săli moderne, având acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile, consumabile și coffee-corner.
În cadrul evaluării competențelor profesionale acordăm o atenție sporită atât evaluării teoretice, cât și celei practice prin respectarea cu rigurozitate a cerințelor standardelor ocupaționale privind îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor specific locului de muncă.

Evaluarea teoretică se efectuează de către specialiști cu experiență recent în muncă, cu studii superioare în domeniul în care evaluează și cu certificare din partea Autorității Naționale pentru Calificări.

De asemenea, evaluarea practică se desfășoară în condiții reale de muncă (unităţi de profil, șantiere de construcții, ateliere de lucru) asigurate de partenerii nostri, printre care se numără:Aeroclubul Teritorial ”Iosif Șilimon”, SC Metan Grup SRL, SC CPE-Tehno Log SRL, SC Learning Logistics SRL, Centrul rezidențial pentru vârstinici ”Maria”, Restaurant DaVinci, Cofetaria Chez Manu s.a..

Toate locațiile destinate evaluării deprinderilor practice sunt dotate corespunzător ocupaţiei/calificării în care se efectuează evaluarea, fiind verificate în acest sens de ANC în timpul procesului de autorizare a Centrului de Evaluare.

În plus, Centrul de evaluare Fundația FPIP-Viitor deține un sistem pentru înregistrarea datelor rezultate din procesul de evaluare şi un sistem intern de asigurare a calităţii procesului de evaluare.
Lista tuturor programelor de evaluare pentru care organizăm procese de evaluare o gasiți aici. Sus
© 2018 CompetenteProfesionale.ro | Web design: Web Design Brasov