Fundația pentru formare profesională și Învățământ Preuniversitar -Viitor

Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat A.N.C.

Programe de evaluare → ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR

 • Denumire program:

  ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR
 • Cod C.O.R./N.C.:

  7122.2.1
 • Durata:

  3-30 zile
 • Acreditat:

  A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificări)

 # Atestarea experienței profesionale

   DESCRIEREA CALIFICĂRII:

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, ne portanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie.

 

De asemenea, ZIDARUL, pietrar, tencuitor, pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.) şi execută tencuirea elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

   DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE (descarcă PDF AICI):

Programul de evaluare ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesională.

   CUI SE ADRESEAZĂ:

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:

     - doresc să obţină calificarea de ZIDAR, pietrar, tencuitor;

     - dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;

     - doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale. 

   ÎN CE CONSTĂ PROGRAMUL DE EVALUARE (EXAMENUL):

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber -  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

   METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE:

     *Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice); 

     *Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice); 

     *Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).

   TIP CERTIFICAT OBȚINUT:

Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
   ” (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
    (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
    (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

   LOCAȚIE:

BRAŞOV, Clădirea GREEN CENTER, Str. Brânduşelor nr. 74, etaj 3, birou 8, Cod Poştal 500397

   DURATA:

Procesul de evaluare poate dura între 3 și 30 de zile, în funcție de complexitatea ocupației

 

AVANTAJE ȘI BENEFICII:

   Evaluarea:

- NU necesită participarea la un curs de formare profesională;

- se bazează pe ceea ce dumneavostră sunteți capabil să faceți în condiţii reale de muncă;

- este efectuată de evaluatori de competențe profesionale (specialişti în domeniu), certificaţi de A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări);

- poate fi organizată când există minim 1 candidat înscris, nefiind necesară completarea unei grupe (ca în cazul programelor de formare profesională);

- se desfăşoară după un program flexibil, stabilit împreună cu dumneavostră, fără să vă afecteze programul de muncă.

 

   Certificatul:

- are regimul actelor de studii;

- este recunoscut la nivel naţional şi internaţional (prin apostilare).

- oferă atestarea competenţelor profesionale pe piața muncii, indiferent de modul în care acestea au fost dobândite;

- poate fi obținut într-un termen foarte scurt, fiind necesară prezenţa dumneavoastră în centrul de evaluare pe durată câtorva zile;

- oferă dreptul legal de muncă în acestă calificare.

Costul programului include toate taxele aferente participării.

 

OPORTUNITĂȚI LA FINALIZAREA PROGRAMULUI DE EVALUARE:

- acces gratuit la portofoliul locurilor de muncă vacante;

- posibilitatea de a obține un loc de muncă mai bine plătit;

- posibilitatea de a urma cursuri de specializare si perfectionare în domeniu– o şansă în dezvoltarea carierei,

- beneficiezi de 10% reducere din costul cursului de igienă.

   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

iconFormular înscriere -DESCARCĂ
iconCopie carte de identitate
iconCopie certificat de naștere
iconCopie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
iconCopie act de studii

iconFormular recomandare - DESCARCĂ

Actele pot fi transmise prin e-mail la adresa evaluare@calificat.ro sau pot fi depuse la Secretariatul Fundația F.P.I.P.-Viitor evaluărilor (vezi secţiunea CONTACT).

 

 INFORMAȚII DESPRE URMĂTOAREA SESIUNE DE EVALUĂRI:

*Evaluările se organizează săptămânal, în funcție de numărul înscrierilor. 

 

   VEZI CALENDARUL EXAMENELOR (evaluărilor)                         CONTACTEAZĂ-NE                                  ÎNSCRIE-TE 

   FPIP - Centru de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale, BV

Sus
© 2018 CompetenteProfesionale.ro | Web design: Web Design Brasov