Fundația pentru formare profesională și Învățământ Preuniversitar -Viitor

Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat A.N.C.

Intrebari/raspunsuri

 • Este autorizat Centrul de Evaluare din cadrul Fundației F.P.I.P.-Viitor ?

  DA, din 2015, Centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale din cadrul Fundației F.P.I.P.-Viitor este autorizat de către A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări) să organizeze programe de evaluare şi să certifice competenţele profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupații/calificări din diverse domenii, precum: Construcții, Turism & HO.RE.CA, Beauty, Sanatate/Social, Comert/Economic s.a.

  Acesta se regăsește în Registrul Naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat pe site-ul www.anc.edu.ro.

  Grila de programe de evaluare este actualizată în permanență şi poate fi vizualizată în secţiunea ”Evaluare şi certificare competenţe profesionale”

  Extras din Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, art.45.

  - Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale.

  - Autoritatea Naţională pentru Calificări autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale.

  - Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale,evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi. 

  - Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Sus
 • Ce reprezintă evaluarea competențelor profesionale?

  Evaluarea competenţelor profesionale este procesul de colectare a informaţiilor necesare pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional pentru o ocupaţie sau calificare data și constă în testarea cunoștințelor teoretice (examen scris şi oral) şi a deprinderilor practice (observare în condiții reale de muncă, simulări sau demonstraţii, proiecte, portofoliu).

  Cu alte cuvinte, evaluarea competenţelor profesionale reprezintă modalitatea rapidă de recunoaștere şi certificare a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/ informale, fiind recomandată tuturor persoanelor care știu o meserie dar nu dețin dovada calificării (certificat de absolvire / certificat de calificare / certificat de competenţe).


  Sus
 • Care este diferenţa dintre evaluarea competenţelor profesionale şi cursurile de calificare?

  Diferenţa esenţială dintre sistemul de evaluare și cel de formare profesională este că:

  - prin procesul de evaluare şi certificare competenţele sunt demonstrate / certificate, în timp ce,

  - prin formarea profesională acestea sunt formate.

  Astfel,

  evaluarea competenţelor se adresează acelor persoane care au deja experienţa în muncă şi urmăresc, în principal, obţinerea unui certificat care să le ateste competenţele, în timp ce,

  cursurile de formare profesională se adresează persoanelor care doresc să înveţe o meserie.

  Certificatele obţinute, fie în urma unui curs de calificare sau a unui curs de iniţiere / perfecţionare fie în urma unei evaluări, au aceeași valoare pe piața muncii. 

  Sus
 • De ce aș opta pentru un program de evaluare?

  - vă oferă recunoașterea competenţelor profesionale pe piața muncii, indiferent de modul în care acestea au fost dobândite;
  - obțineți dovada calificării prin susţinerea unui examen;
  - NU necesită participarea la un curs de formare profesională;
  - se bazează pe ceea ce dumneavostră sunteți capabil să faceți în condiţii reale de muncă;
  - evaluarea este efectuată de către evaluatori de competențe profesionale (specialişti în domeniu), certificaţi de către A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări);
  - programul de evaluare poate fi organizat când există minim 1 candidat înscris, nefiind necesară completarea unei grupe (ca în cazul programelor de formare profesională);
  - se desfăşoară după un program flexibil, stabilit împreună cu dumneavostră, fără să vă afecteze programul de muncă;
  - nu durează mai mult de 30 zile;
  - certificatul obținut vă oferă dreptul legal de muncă și este recunoscut atât la nivel naţional cât şi internaţional (prin apostilare).


  Sus
 • Care sunt etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale?

   ETAPA 1: Completarea cererii de înscriere la procesul de evaluare prin care soliciți evaluarea și certificarea competențelor (descarcă formularul AICI)

  Odată cu cererea, te rugăm să trimiţi următoarele documente:

  - copia actului de identitate valabil; 
  - copia certificatului de naştere 
  - copia certificatului de căsătorie (doar în cazul în care ţi-ai schimbat numele în urma căsătoriei).
  - copia ultimei diplome de studii;

  Acestea se pot transmite prin e-mail la adresa evaluare@calificat.ro sau depune la Secretariatul Centrului de evaluare Fundaţia F.P.I.P.-Viitor  (Vezi secţiunea CONTACT)

  În termen de 24 de ore de la primirea documentelor un consultant al Centrului de evaluare Fundația F.P.I.P-Viitor iți va confirma înscrierea (telefonic sau prin email).  

  ETAPA 2:  Desemnarea unui Evaluator de competențe profesionale

  În vederea evaluării competențelor profesionale, îți este repartizat un evaluator de competențe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare;

  Evaluarea se realizează în baza standardului ocupaţional aferent ocupației/calificării pentru care soliciți certificarea competențelor.

  Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare, pe scurt: ce cunoştinţe, abilităţi şi atitudini trebuie să deţină şi ce activităţi trebuie să desfăşoare un Instalator, Dulgher, Zidar, Bucătar etc.

  A fi competent într-o ocupaţie înseamnă:

  - a aplica cunoştinţe de specialitate,
  - a folosi deprinderi specifice,
  - a analiza şi a lua decizii,
  - a folosi creativitatea,
  - a lucra cu alţii ca membru al unei echipe,
  - a comunica eficient,
  - a te adapta la mediul de muncă specific,
  - a face faţă situaţiilor neprevăzute.

  Dacă este necesar, evaluatorul te va ajuta să înţelegi mai bine standardul ocupaţional pentru care soliciţi evaluarea competenţelor profesionale. Tot evaluatorul Centrului nostru îţi va sta la dispoziţie pentru a discuta termeni de specialitate, tematici specifice ocupaţiei sau informaţii de ultima oră privind metode şi tehnici noi etc… Dar şi pentru a planifica traseul educaţional, în cazul în care ai nevoie de mai mult decât doar de o simplă evaluare şi certificare de competenţe. Noi îi respectăm şi suntem alături prin tot ceea ce putem face de cei care îşi doresc mai mult de la cariera profesională. (Iar aceste servicii sunt incluse în tariful pentru evaluare şi certificare.)

  Poţi descărca Standardul Ocupaţional pentru ocupaţia/calificarea în care doreşti să te califici accesând pagina de prezentare a programului vizat din secțiunea Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale 

  ETAPA 3: Stabilirea programului de desfășurare a procesului evaluare:

  Împreună cu evaluatorul veţi stabili:

  - unităţile de competenţă pentru care doreşti să fii evaluat;
  - metodele de evaluare ce vor fi utilizate pentru demonstarea competenţei profesionale (test scris, întrebări orale, observare directă, simulare, portofoliu, rapoarte din partea altor persoane, proiect etc.);
  - data şi locaţia pentru fiecare etapă de evaluare. 

  ETAPA 4: Completarea fișei de autoevaluare:

  Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, analizezi, asistat de evaluatorul de competențe profesionale, propria performanță profesională în raport cu conținutul standardului ocupațional și completezi o fișă de autoevaluare (aprecierea rezultatelor propriei activități, a aptitudinilor, atitudinilor și a altor capacități, în raport cu cerințele standardului ocupațional). 

  În funcție de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competențe profesionale îți recomandă întrarea în procesul de evaluare pentru întreg standardul sau pentru o parte a acestuia ori renunțarea la intrarea în procesul de evaluare. 

  În situaţia în care nu doreşti acum evaluarea tuturor unităţilor de competenţă, acestea pot fi evaluate separat, în timp, pe parcursul mai multor sesiuni de evaluare. În urma unui viitor curs sau a unei noi experienţe, dacă vei şi dobândi noi competenţe, vei putea solicita o nouă evaluare şi vom certifica şi acea unitate de competenţă.

  ETAPA 5: Aplicarea metodelor de evaluare (susținerea examenului):

  Evaluarea propriu-zisă presupune culegerea şi înregistrarea dovezilor de competenţă obţinute în urma aplicării metodelor de evaluare convenite cu evaluatorul (test scris, întrebări orale, observare directă, simulare, portofoliu, raport terţi/recomandare, etc.)

  Dovezile de competență pe care le produci pe parcursul evaluării sunt analizate de evaluatorul de competențe profesionale în raport cu cerințele standardului ocupațional. 

  După încheierea analizei, evaluatorul îți comunică rezultatele evaluării. Dacă nu ești mulțumit de decizia ‘încă nu competent’, raportată la anumite unități de competență, ai dreptul să faci contestație, pe care o depui la central de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei. 

  ETAPA 6: Eliberarea certificatului de competențe profesionale:

  Procesul de evaluare se finalizează cu obţinerea deciziei ”competent” sau ”încă nu competent” pentru fiecare unitate  de competență, în parte, pentru care tu ai candidat în procesul de evaluare.

  Dacă ai fost declarat competent, primești un certificat de competențe profesionale pentru unitățile de competență în care ai fost declarat competent. 

  Certificatul de competențe profesionale se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare; 

  Acest certificat este recunoscut pe teritoriul României iar apostilat și în strainatate. 

  Află care este valoarea certificatul de competențe profesionale obtinut in urma procesului de evaluare AICI


  Sus
 • Cum demonstrez că dețin anumite competențe profesionale?

  Dovezile de competență se colectează prin aplicarea unor metode și instrumente de evaluare, ca de exemplu: 

  - test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă), 
  - interviu, 
  - observare directă a activităților pe care le realizezi în condiții reale sau simulate de muncă (proba practică); 
  - un proiect, lucrări realizate anterior procesului de evaluare (portofoliu de lucrări) sau imagini de la locul de muncă; 
  - raport din partea altor persoane (recomandare).


  Sus
 • Ce reprezintă metoda de evaluare?

  Metoda de evaluare este tehnica prin care se culeg dovezi de competenţă. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluarea, observarea directă, întrebările orale, testul scris, proiectul, simularea sau demonstraţia structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliul de lucrări realizate anterior evaluării.

  Metodele de evaluare utilizate de Centrul de evaluare "Fundaţia F.P.I.P.-Viitor" evidenţiază faptul că un candidat are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor de muncă şi, mai ales, are capacitatea de a obţine rezultatele aşteptate în urma efectuării acestor activităţi.

  Cu alte cuvinte, metodele de evaluare evidenţiază:

  - Cunoştinţele şi deprinderile corespunzătoare unităţii sau grupului de unităţi evaluate
  - Capacitatea de înţelegere şi discernământul candidatului
  - Atitudinea acestuia în diferite situaţii de muncă
  - Capacitatea de adaptare la mediul de muncă în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate
  - Capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.


  Sus
 • Cine efectuează evaluarea organizată de Centrul ”Fundația F.P.I.P.-Viitor”?

  Specialişti cu experienţa recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care sunt desemnaţi de centrul autorizat să efectueze evaluări şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  - Au studii superioare în domeniul pentru care evaluează,
  - Au experienţă profesională demonstrată,
  - Sunt certificaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA/CNCFPA) pe baza standardului de Evaluator de competenţe profesionale.

  Sus
 • Ce tip de certificat obțin la finalizarea procesului de evaluare?

  Certificat de competențe profesionale, recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar tradus și apostilat este recunoscut la nivel internațional.

  Prin Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Muncii nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 se precizează că persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice ale unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale, care are aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

  Extras din Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării și al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei nr. 3329/81/2005

  ART. 33

  1. Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale, pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente.
  2. Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  3. Certificatele menţionate la alin. 2 au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.


  Sus
 • Pot obţine certificatul de competenţe profesionale fără a urma un curs de calificare, iniţiere sau perfecţionare?

  DA. Pentru a obţine certificatul de competențe profesionale este necesar doar să cunoaşteţi meseria pentru care doriţi certificarea competențelor (calificarea).


  Sus
 • Cât durează evaluarea?

  Durata procesului de evaluare se stabileşte în funcţie de specificul şi de complexitatea ocupaţiei/calificării, fără a depăşi 30 de zile.

  Sus
 • Cât costă evaluarea?

  Deoarece tariful variază în funcţie specificul și de complexitatea ocupației/calificării, vă rugăm să ne solicitați oferta de preț utilizând datele din cadrul secţiunii CONTACT.

  Costul programului include toate taxele aferente evaluării, certificării și eliberării certificatului de competențe profesionale.

  Sus
 • Cum plătesc pentru evaluare?

  Taxa pentru evaluarea competențelor profesionale se poate achitata integral sau în rate, cu numerar la Secretariatul Centrului de evaluare Fundația F.P.I.P. -Viitor (Brașov) sau prin virament bancar.


  Sus
 • Când se desfașoară evaluarea?

  Sesiunile de evaluare pot fi organizate atât în timpul săptămânii cât şi în weekend (dimineaţa, la prânz sau după-amiaza).

  Evaluările se programează în funcţie de disponibilitatea dumneavoastră şi a evaluatorului desemnat de Centru, fără a vă afecta programul de lucru.

  Eşti interesat de un program de evaluare și certificare a competențelor profesionale şi doreşti să fii notificat cu privire la perioada în care vom organiza o nouă sesiune de evaluare?

  Te rugăm să te înregistrezi prin completarea formularului de înscriere (în format pdf sau electronic la secţiunea ÎNSCRIERI). Completarea formularului  semnifică transmiterea datelor de contact la care te putem anunţa cu privire la organizarea unei noi sesiuni de evaluare şi nu presupune alte obligaţii din partea ta. De asemenea, poţi urmări calendarul sesiunilor de evaluare la secţiunea ANUNŢURI.


  Sus
 • Unde se desfăşoară evaluarea?

  Procesele de evaluare și certificare a competențelor profesionale se desfăşoară la sediul centrului de evaluare autorizat şi la unitățile de profil care asigură dotările necesare pentru observarea în condiții reale de muncă.


  Sus
 • Cum mă inscriu / programez la evaluare?

  Dorești să te înscrii/programezi la EVALUARE?

  Te rugăm să transmiți prin e-mail la adresa evaluare@calificat.ro sau la Secretariatul Centrului de evaluare Fundaţia F.P.I.P.-Viitor  (Vezi secţiunea CONTACT), următoarele documente:

  - Formular înscriere (în format pdf sau electronic la secţiunea ÎNSCRIERI) ;
  - Copie carte identitate;
  - Copie certificat naştere;
  - Copie act studii - conform specificaţiilor prevăzute în pagina programului;
  - Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);


  Sus
 • În cât timp se eliberează certificatul de competenţe profesionale?

  Conform legislaţiei în vigoare furnizorul de servicii de evaluare a competenţelor profesionale are obligaţia de a elibera certificatul de competenţe profesionale în termen de maxim 30 de zile de la finalizarea procesului de evaluare (susţinerea examenului).


  Sus
 • Este recunoscut în străinătate certificatul de competențe profesionale?

  DA, certificatele de competențe profesionale au recunoaştere profesională şi în afara teritoriului României, prin aplicarea apostilei. Aceste certificate cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenția de la Haga.

  DESCARCĂ adresa Autorității Naţionale pentru Calificări cu privire la recunoașterea certificatelor de competențe profesionale în Austria

  Aplicarea apostilei se face de către organele competente. În vederea aplicării apostilei, este necesară verificarea autenticităţii certificatului prin procedura de avizare(prevăzută la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare).

  Pasul 1. Obţinerea avizului în vederea apostilării (avizarea certificatului).

  Unde mă adresez? 

  Este necesar să vă adresaţi către Secretariatul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu sediul în București, Sector 1, P-ța. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117) sau să solicitaţi organizatorului programului de evaluare să iniţieze demersurile necesare.

  Ce acte sunt necesare?

  - Cerere tip (se completează la Sediul FPIP sau la Secretariatul Autorităţii Naţionale pentru Calificări din Bucureşti);
  - Copie Buletin/carte de identitate/ procura notarială;
  - Actul de studii (certificatul de competențe profesionale), în original şi copie.

  Pasul 2. Apostilarea

  Unde mă adresez? 

  Este necesar să vă adresaţi către Instituţia  Prefectului din judeţul unde aveţi domiciliul.

  Ce acte sunt necesare?

  - Cerere tip; 
  - Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului (se obţine apostila doar pe actul original);
  - Buletinul/cartea de identitate/ procură notarială/contractul de prestări servicii însoţit de delegaţie din partea firmei.

  *Centrul de Evaluare poate presta servicii de avizare / apostilare la cerere


  Sus
 • Cum pot obține informații suplimentare despre evaluarea şi certificarea competențelor?

  Completând formularul de solicitare informaţii din pagina de prezentare a programului vizat. Un reprezentant al echipei  F.P.I.P. te va contacta în vederea transmiterii detaliilor solicitate.


  Sus
 • Cum procedez dacă mă înscriu la o evaluare şi nu promovez una dintre probe?

  Dacă nu promovaţi un instrument/metodă de evaluare aplicat/ă în cadrul procesului, vi se permite să participaţi la o altă probă, prin aplicarea unui instrument asemănător ca structură, conţinut şi nivel de dificultate. Sunt permise doar 2 încercări.


  Sus
 • Cum procedez dacă în urma evaluării sunt declarat ”încă nu competent”?

  În urma procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, evaluatorul trebuie să ia decizia de competenţă, consemnând ”competent” sau ”încă nu competent”.

  Dacă în urma evaluării nu sunteți mulţumit de decizia "încă nu competent", raportată la anumite unităţi de competenţă, aveţi dreptul de a face contestaţie, pe care o depuneţi la Centrul de evaluare Fundaţia F.P.I.P.-Viitor în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

  În consecință Centrul de evaluare desemnează un alt evaluator de competenţe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unităţile de competenţă care fac obiectul contestaţiei.


  Sus
 • Care sunt principiile ce stau la baza procesului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale?

   - validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competență care provin din activitățile descrise înstandardul ocupațional /standardul de pregătire profesională;
  - credibilitate: evaluarea folosește metode care conduc întotdeauna la același rezultat;
  - imparțialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesați, fără predominarea vreunui
  interes particular;
  - flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaților și la particularitățile locului de muncă;
  - confidențialitate: datele privind modul de desfășurare și rezultatul procesului aparțin beneficiarului;
  - simplitate: procesul de evaluare este ușor de înțeles și de aplicat de către toate persoanele implicate.


  Sus
 • Care sunt beneficiile sistemului de evaluare (pentru angajator)?

  Evaluarea evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a efectua activităţi şi a obţine rezultate la nivelul calitativ descris în standard. Astfel, evaluarea competenţelor oferă garanţia că o persoană a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în standardul pe baza căruia a fost evaluată. 

  Cu toate că funcţia principală a evaluării competenţelor este să certifice competenţa şi să acorde recunoaştere profesională unei persoane, ea mai poate fi utilizată şi în alte scopuri cum ar fi: 

  - recrutarea personalului într-o întreprindere sau instituţie;
  - selectarea personalului pentru diferite funcţii dintr-o organizaţie;
  - determinarea nivelului de pregătire al unei persoane care parcurge un curs său program de formare profesională;
  - direcţionarea şi urmărirea perfecţionării profesionale a personalului;
  - identificarea unor noi utilizări ale deprinderilor deja existente într-o organizaţie în vederea unei restructurări;
  - diagnoza performanţelor angajaţilor dintr-o companie sau instituţie oarecare.


  Sus
© 2018 CompetenteProfesionale.ro | Web design: Web Design Brasov